Trendy jako 22/11/2017 o 11:57

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
m/s
PORYW WIATRU
m/s
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 2.1 2.1 2.6 PnPnZd 72 1002.7 0.0
5 minut temu 2.1 1.0 2.6 PdWs 71 1001.7 0.0
10 minut temu 2.0 2.1 3.1 Pn 71 1001.7 0.0
15 minut temu 2.0 1.0 4.1 Pn 71 1001.7 0.0
20 minut temu 2.0 1.0 3.6 PnZd 71 1002.7 0.0
30 minut temu 1.9 2.6 3.1 Pn 69 1002.7 0.0
45 minut temu 1.9 1.0 4.1 Zd 67 1002.7 0.0
60 minut temu 1.9 4.1 5.7 PnWs 65 1002.7 0.0
75 minut temu 1.9 2.6 2.1 PnZd 64 1001.7 0.0
90 minut temu 1.9 1.0 2.1 Pn 63 1001.7 0.0
105 minut temu 1.8 4.6 4.1 WsPnWs 60 1002.7 0.0
120 minut temu 1.9 2.6 4.1 WsPnWs 60 1002.7 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 22/11/2017 07:43
Wczoraj 7.5 mm Tydzień 57.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 176.1 mm (17 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 2039.0 mm ( 0 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 2.1 °C o 11:47 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 3.5 °C o 11:47 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 15.0 °C w 05/11/2017 Najcieplejszy dzień 11.4 °C w 01/11/2017
Rok 33.8 °C w 30/06/2017 Najcieplejsza noc 10.2 °C w 02/11/2017
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ -0.2 °C o 01:46 Min < 0 °C 13 dni
Wczoraj -3.2 °C o 01:56 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -3.2 °C w 21/11/2017 Najzimniejszy dzień 0.1 °C w 21/11/2017
Rok -10.5 °C w 13/02/2017 Najzimniejsza noc -2.0 °C w 21/11/2017
BAROMETER LOWS NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1001.7 hPa o 07:25 Dzi¶ -7.2 °C o 06:40
Wczoraj 1010.7 hPa o 23:40 Wczoraj -6.9 °C o 23:32
Miesi±ć  997.7 hPa w 10/11/2017 Miesi±ć  -7.2 °C w 22/11/2017
Rok 978.7 hPa w 28/02/2017 Rok -15.9 °C w 08/02/2017
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 7.5 mm
Miesi±ć 6.3 mm Miesi±ć 176.1 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00 Dzi¶ 0.0 index o 00:00
Wczoraj 80.0 W/m2 o 11:39 Wczoraj 2.0 index o 11:38

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 1.7 m/s PnZd
Poryw 1.5 m/s PnZd
Poryw/h 5.7 m/s
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 18.0 m/s NE o 08:37
Wczoraj 11.8 m/s o 20:20
Miesi±ć 18.0 m/s w 22/11/2017
Rok 19.6 m/s w 07/02/2017
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 11.2 m/s WsPnWs o 06:40
Wczoraj 6.8 m/s o 20:21
Miesi±ć 11.2 m/s w 22/11/2017
Rok 11.2 m/s w 22/11/2017
RUCH WIATRU
Dzi¶ 139.92 km
Miesi±ć 867.34 km
Rok 18199.25 km